Meetkundig onderzoek

Het meetkundig onderzoek bestaat uit diverse onderdelen. Om deze reden wordt het meetkundig opgesplitst in scheefstandsmetingen, hoogtemetingen en grondwatermonitoring.

Scheefstandsmetingen
Doormiddel van een waterpasinstrument worden de scheefstanden welke een pand ondervindt in kaart gebracht. Doormiddel van een loodmeting, lintvoeg- en vloerwaterpassing wordt duidelijk of de scheefstanden nog binnen de perken vallen. (de scheefstanden worden beoordeeld aan de hand van F3O Richtlijn).

Hoogtemetingen
Scheefstanden van een pand worden ingemeten doormiddel van hoogtebouten. Deze bouten worden tijdens de zogenaamde nul-meting aangebracht en ingemeten ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil). Na een afgesproken periode worden de hoogtes opnieuw ingemeten ten opzichte van NAP. Uit de zogenaamde herhalingsmeting komt naar voren wat de zakking is geweest in de periode tussen de metingen. Naast de zakking kan worden geconcludeerd of het pand een deformatie ondervindt.

Na afronding van de metingen zal aan de hand van de beschikbare gegevens een conclusie worden getrokken aan de hand van de F3O richtlijn.

Grondwatermonitoring
De grondwaterstand rondom uw pand vormt een belangrijk aspect bij de conservering van de fundering. Als niet duidelijk is of de grondwaterstand voldoende dekking heeft op de fundering kan worden gekozen om de grondwaterstand gedurende een afgesproken periode te monitoren. De monitoring vindt plaatst door rondom het pand peilbuizen aan te brengen. Voor meer informatie over de peilbuizen verwijzen wij u door naar deze pagina.

Mocht u vragen hebben over deze diensten dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier of de vermelde gegevens op onze contactpagina.


Contact

De Funderingwinkel
06-13665993
06-48567038
info@defunderingswinkel.nl