Peilbuizen

Met de door ons aangebrachte peilbuizen kunt u de hoogte van het freatisch vlak (niveau grondwater) meten, Wanneer de hoogte van de paalkoppen bekend is (archief onderzoek of ter plaatse bepaald) kunt u monitoren in welke mate de grondwaterstand stijgt en daalt en actie ondernemen wanneer de fundering van uw woning droog komt te staan.

Onderdelen peilbuis
De peilbuis bestaat uit een aantal onderdelen welke van belang zijn voor een goede werking. Het onderste gedeelte van de peilbuis (ook wel filterbuis genoemd) is voorzien van een geperforeerd gedeelte waar het water de peilbuis in kan. De filterbuis is meestal circa 1 meter lang en is voorzien ven een nylon kous. Om de peilbuis te verlengen tot het straatniveau wordt er gebruik gemaakt van stijgbuizen. Dit zijn in principe dezelfde buizen als de filterbuis alleen zijn deze blind (niet voorzien van perforaties). Als de buis op maat is gemaakt kan de bovenkant worden voorzien van een afdekdop met ontluchtingsgat.

Aanbrengen Peilbuis
De peilbuis kan nu worden aangebracht in het eerder geboorde gat. de peilbuis wordt in het midden van het gat aangebracht waarbij rondom de filterbuis filtergrind wordt gestort. Hierna wordt een laagje bentoniet aangebracht en de rest wordt opgevuld met het uitgeboorde bodemmateriaal. Als de peilbuis in het trottoir wordt aangebracht kan er worden gekozen voor het aanbrengen van een straatpot.

Inmeten peilbuis
Als alle onderdelen van de peilbuis zijn geplaatst kan de peilbuis worden ingemeten ten opzichte van NAP en kan de hoogte van het grondwaterniveau worden gemeten.

Kosten
Een peilbuis excl. straatpot kunt u bij ons bestellen voor een bedrag van € 200,- excl. BTW. dit bedrag is exclusief aanbrengen en inmeten.
Een peilbuis incl. straatpot kunt u bij ons bestellen voor een bedrag van € 250,- excl. BTW. dit bedrag is exclusief aanbrengen en inmeten.

Voor de plaatsing van meer dan 3 peilbuizen geldt een korting van 25%.

De peilbuizen kunt u bestellen door gebruik te maken van ons bestelformulier.


Contact

De Funderingwinkel
06-13665993
06-48567038
info@defunderingswinkel.nl